هلي كم inspire

نمونه کار:1

نمونه کار:2

تصويربرداري با هلي كم inspire يكي از حرفه اي ترين پرنده هاي موجود در بازار جهاني

مشخصات فني:
* تصويربرداري با كيفيت 4K
* عكاسي به صورت حرفه اي
* برد مفيد پرنده تا ٢ كيلومتر
* داراي هدايت مجزاي پرنده و دوربين از هم با ريموت كنترل هاي جدا براي تصويربرداري به صورت حرفه اي
* قابليت پخش زنده به صورت HD و...

نمونه کار:1

نمونه کار:2

تصويربرداري با هلي كم inspire يكي از حرفه اي ترين پرنده هاي موجود در بازار جهاني

مشخصات فني:
* تصويربرداري با كيفيت 4K
* عكاسي به صورت حرفه اي
* برد مفيد پرنده تا ٢ كيلومتر
* داراي هدايت مجزاي پرنده و دوربين از هم با ريموت كنترل هاي جدا براي تصويربرداري به صورت حرفه اي
* قابليت پخش زنده به صورت HD و آنالوگ

نمونه کار:1

نمونه کار:2

بیشتر

هلي كم inspire  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.