طراحی و نصب استودیو

  • مشاوره  فنی تصویری در زمینه های طراحی و نصب استودیو های تلویزیونی ، رادیویی
  • نصب و راه اندازی سیستم های  -تلویزیون استودیو  پخش  - طراحی / ادغام / اتوماسیون

  • مشاوره  فنی تصویری در زمینه های طراحی و نصب استودیو های تلویزیونی ، رادیویی
  • نصب و راه اندازی سیستم های  -تلویزیون استودیو  پخش  - طراحی / ادغام / اتوماسیون

بیشتر

طراحی و نصب استودیو هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.